Boosheid en frustratie, voel je dit maar weet je niet waarom? Krijg inzicht en helderheid!

boosheid , je voelt het maar weet niet waarom

Ken je dat? Je voelt je heel boos maar eigenlijk is er geen reden voor? Dit is zo vervelend, ik weet er alles van. Je denkt; ik ben boos, maar ben je boos of voel je je boos?

In deze blog lees je hoe we terug kunnen komen bij onze echte identiteit. Hoe je het verschil kunt herkennen tussen jezelf, en je gevoelens.

Wil je dat Odette deze blogpost aan je voorleest? Luister hier

 

Jij bent het niet

Het is goed om te beseffen dat de meeste gedachten aangeleerd zijn vanuit onze jeugd, en vaak staan ze zo op herhaling in ons hoofd dat we ons niet eens bewust zijn dat we ze denken. Dit is onbewust leven. Als we niet bewust zijn van onze gedachten identificeren we ons automatisch met ze. Hier komen veel van onze angsten, boosheid, woede, frustratie en andere vervelende emoties en gedrag vandaan.

Wat zeg je!?

Als je gaat luisteren wat je eigenlijk allemaal tegen jezelf zegt zal je er achter komen dat wat je zegt verdacht veel lijkt op bijv. de stem van je ouders, broer of zus of leraar. Als je kunt zien dat jij het niet zelf bent die dit zegt, raak je er van bevrijd. Je hebt het overgenomen uit je jeugd en bent er vanuit gaan leven, je bent het gaan geloven. Maar het is dus niet echt, je denkt dat het echt is als je geen verschil ziet tussen jezelf en je gedachten.

Wanneer heeft iemand dit voor het eerst tegen JOU gezegd?

Boosheid, woede en frustratie

Voorbeeld; als je je weer eens boos, angstig of somber voelt zonder reden, ga dan eens even zitten en voel eens wat er is. Pak eventueel pen en papier. Klopt je gevoel met dit moment? Welke gedachten heb je die je bijv. boos maken. Wat zeg je tegen jezelf, wanneer heb JIJ dat voor het eerst gehoord? Wanneer heeft iemand anders dat tegen JOU gezegd? Probeer het niet alleen te beredeneren maar doorvoel het vooral ook, van daaruit komt veel van de bevrijding en de antwoorden.

Mijn ervaring is dat de negatieve self talk vooral dingen zijn die als kind tegen mij gezegd zijn of die ik heb overgenomen van het gedrag van mijn ouders. Zo wordt als kind je kader gevuld met de stemmen en ervaringen om je heen. Doordoor ga je jezelf en de wereld behandelen zoals je aangeleerd is, een soort van “waar je mee omgaat wordt je mee besmet”.

Hoe weten we wie we echt zijn

God kan laten zien wie we echt zijn. En als we willen zal Hij ons denken vernieuwen en ons hart schoon wassen van alle opgebouwde rommel van vroeger. God is de ultieme coach en Hij is in staat om de verwarring van ons hart te ontrafelen. Dit is zo’n bevrijdend proces, en alle moeite meer dan waard. Hij beloofd ons nooit meer te geven dan we aankunnen. Het enige wat we hoeven te doen is bij Hem aankloppen en om hulp vragen. Dan zal je stukje bij beetje meer helder worden en inzicht krijgen.

Buckle up and enjoy the ride!

Heb je nog nooit bij Hem aangeklopt en heb je niet echt een beeld bij wie God is? Of misschien voel je wel enorme weerstand om dit te doen, lees dan deze pagina voor meer duidelijkheid.

It Hurts, maar het komt goed

Het doorzien van overtuigingen en aangeleerd denken kost tijd. Tijdens dit laten afsterven is tegelijkertijd de opstanding van de echte ik. In de pijn van het loslaten wordt het bewustzijn van wie we echt zijn in God geboren. Het loslaten van patronen die je hebt opgebouwd vanuit identificatie met je gedachten kan voelen alsof je leven door je handen glipt.

Dit komt omdat je denkt dat de overtuiging of gedachten waar zijn. Je bent niet gek als je dit voelt en je gaat ook niet dood, het is ego die denkt dat je het niet overleeft zonder dít patroon. Dit komt omdat het patroon onze valse identiteit is geworden. En ego is gebrand op overleving.

Wat hier tegen helpt is volledig proberen te doorzien hoe, wat of waar je deze overtuiging geleerd hebt. Hoe meer je het kunt doorzien hoe minder ego een rol speelt in het loslaten. Ik heb ervaren dat God de ultieme coach is. Hij transformeert en is VOLLEDIG te vertrouwen.

Disclaimer; bovenstaande uitleg is hoe ik het zelf ervaren heb, toets alles en behoud het goede!

Ook als je niet gelovig bent

Ook als je niet gelovig bent zal je op deze manier een betere kwaliteit van leven bereiken door aandachtig te luisteren naar wat je tegen jezelf zegt. Niet voor niets hebben mindfulness en mediteren succes in de wereld. Dit zijn uitvindingen van God, de bijbel staat er vol mee, daarom werken ze ook!

Back to the drawing board

Go back

Zonder God zal je je identiteit altijd blijven baseren op jezelf. En daar gaat het mis, er is geen echte identiteit in onszelf. Er is alleen identiteit te vinden in waar we vandaan komen. We komen van de tekentafel van God. Als je wilt weten wie je echt bent, zal je dat terug moeten voeren naar jouw maker. Als we God niet erkennen als onze maker, gaan we terug naar onze menselijke makers, onze ouders. Zij vormen dan de basis voor onze identiteit. Een zelf gebaseerde of op ouders gebouwde identiteit is altijd corrupt en niet in jouw voordeel.

Waarom voelt het zooooooó onconfortabel

De bijbel leert ons enorm veel over wie we zijn in Hem. In Hem betekent “als basis van ons bestaan”. Toch is dit iets waar de meeste van ons niet over willen nadenken, wie we zijn en waar we vandaan komen, laat staan waar we naar toe gaan als we overlijden. Wat maakt nou dat dit zoooo onconfortabel is?

Stop met plakken

Afstand

Ik denk dat dit aan de ene kant komt omdat we de afstand naar God zo groot vinden. We voelen ons bewust of onbewust niet goed genoeg en denken dat Hij boos is en ons zal afkeuren. Dit denken ontstaat doordat we onder invloed van de zonde zijn, iets waar we zelf niets aan kunnen doen maar wel ervaren. We zijn ons daardoor bewust van onze slechte kanten, zoals boosheid, haat en egoïsme. We schieten tekort en dat voelt niet goed tegenover God. We plakken onze menselijke labels en maatstaven op Hem. We zien Hem als een strenge vader die ons daarvoor zal straffen i.p.v. de onveranderbare Liefde die Hij is.

Heel begrijpelijk

Aan de andere kant is er ook een sterk oppositie gevoel tegenover alles en iedereen die anders is dan ons. We zijn zogezegd nogal vol van onszelf. En als je vol bent van jezelf is er geen ruimte voor de ander en al helemaal niet voor God. Er bestaat de overtuiging dat we niemand nodig hebben, maar misschien is het vooral dat we dat niet willen.

We zijn bang dat we dingen kwijtraken en beschermen onze heilige huisjes. Dit is heel begrijpelijk want een identiteit gebaseerd op onszelf is totaal afhankelijk van bezit, eigenschappen, talenten, status, bevestiging van anderen en eigen inspanningen. Als we dat zouden kwijtraken, wat blijft er dan nog over?!

God heeft ons geluk voor ogen

It is done

God heeft de afstand tussen onze echte identiteit in Hem en onszelf al voor ons overbrugd. Hoezo, is er dan een afstand? Ja, die is er, daarom ervaren we ook het bovenstaande. Als we willen is deze nieuwe identiteit per direct beschikbaar en is de afstand niet langer daar.

God heeft de eerste stap gezet, door mens te worden in de vorm van Jezus. Hij kende geen zonde, maar werd zonde zodat dit niet langer tussen God en ons instaat. Wij hebben daardoor de keuze om bij Hem te komen en Hem om hulp te vragen. Als God zelf dood ging voor onze zonde,  wat vertelt dat over hoe graag Hij wil dat het goed met ons gaat? Just ask Him for help, He loves you!

Odette

Meer leren over de afstand, de overbrugging en the GOOD news

MEER...