Ervaar jij strijd met jezelf en anderen? Wordt je er moe van? Er is een oplossing!

ervaar je strijd met jezelf en anderen? Wordt je er moe van? Er is een oplossing

Verbaas jij je ook vaak over het gedrag van mensen in je omgeving?

 • waarom vragen ze zoveel aandacht?
 • waarom denken ze alleen maar aan zichzelf?
 • waarom kwetsen de mensen van wie ik houd mij zonder dat ze het doorhebben?
 • waarom zijn ze ronduit vijandig?

Waarom doen mensen zo?

In deze blog krijg je een kijkje achter de schermen waar dit gedrag vandaan komt en hoe het werkt. Hopelijk begrijp je na het lezen van deze blog jezelf en andere mensen beter.

Laten we beginnen om het bovenstaande rijtje eens op onszelf toe te passen:

 • waarom vraag ík zoveel aandacht?
 • waarom ben ík alleen maar met mezelf bezig?
 • waarom kwets ík soms mensen van wie ik het meest houd?
 • waarom ben ík soms ronduit vijandig?

Nu hebben we een eerlijk vertrekpunt, want wat ANDEREN doen, doen WIJ ook. Nu we helder hebben dat we allemaal hetzelfde gedrag vertonen, gaan we verder met waar dat vandaan komt.

Here we go!

Onze geest functioneert in de geestelijke realiteit: dit is een realiteit die we niet kunnen zien. Uit deze geestelijke realiteit heeft God de materiële wereld geschapen, inclusief ons mensen. Hoewel we in de materiële wereld leven, functioneert iedereen ook op geestelijk niveau.

En laat het op geestelijk niveau nou een slagveld zijn. Er is een geestelijke oorlog gaande en de inzet van die oorlog is ons leven. Waarschijnlijk heb je geen enkel besef van deze strijd, omdat deze op de achtergrond gevoerd wordt. Maar als je goed kijkt, kun je het overal zien. De duivel wil ons leven vernietigen en God wil ons het leven geven.

Geen sprookje

Heb je wel eens gehoord van de zonde? Ja? Nee? Je hoeft jezelf nu niet meteen veroordeeld te voelen, hoor! Maar de zonde is het “werktuig” van deze geestelijke oorlog. Dit alles is gebaseerd op wat de Bijbel ons vertelt en het sluit precies aan op wat we als mens hier op aarde ervaren.

De zonde is ontstaan met de zondeval: het moment dat de eerste mens is verleid door de duivel om voor het kwaad te kiezen. Door deze keuze wordt iedereen geboren met een kwade kant in zich. Het levende bewijs hiervoor zijn we zelf. Voor de zondeval, zo vertelt de Bijbel ons, was de mens volledig zuiver, er was alleen maar “goed” in ons aanwezig. Van origine zijn we geschapen voor een eeuwig leven, maar door de zonde zijn we stervelingen geworden.

Schaamte, angst en schuld

Aangeklaagd

Dat wij doodgaan is een gevolg van de zonde. Eerst hoorden we automatisch bij God. En als je bij God hoort, kan je niet doodgaan. De eerste mens leefde naakt, er was geen schaamte, schuld of angst aanwezig. Maar nadat ze voor het kwaad hadden gekozen, kregen ze gevoelens van schaamte, schuld en angst in zich. En bedekten ze hun lichaam met kleding. Zo werkt de zonde: het klaagt ons aan, het brengt gevoelens van schaamte schuld en angst in ons voort.

We willen wel, maar het lukt niet

We hebben allemaal enorm veel last van de zonde. De zonde zorgt voor die vervelende tegenstrijdigheid in ons: we willen het goede doen, maar het lukt ons niet.

Door de zonde zijn we geestelijk gebonden. Dit betekent dat we niet meer in direct contact met God staan. Daardoor ervaren we steeds weer die slechte kant in ons, terwijl we dit helemaal niet willen. We zijn er als het ware een slaaf van. De zonde is niet goed voor ons. Het is dat egoïstische in ons, altijd meer willen, boosheid, negativiteit, jezelf beter voelen dan de ander, jaloezie, minderwaardigheid, en al dat soort vervelende dingen. Geen van die dingen komt van God en al deze dingen zorgen voor pijn en problemen.

Side note

In ieder mens zit het weten van “wat goed is”. Daarom worstelen we ook zo met het kwaad-gedeelte in ons. Daarmee erkennen we meteen mee dat God goed is, want we zijn het eens met “het goede”. Hij heeft dit “weten” in ieder mens gelegd met de schepping.

Pap & mam

Generatie op generatie voeden gebroken mensen (door de zonde) gebroken mensen op. Hier komen de trauma’s, depressies en burn-outs vandaan. We weten en voelen het verschil tussen goed en kwaad, maar toch lukt het ons niet om (alleen) het goede te doen. Dit is het effect van onze slavernij aan de zonde/ aan het kwaad.

There is more

Zoals ik al zei, speelt dit alles zich af in onze geestelijke realiteit. We zijn meer dan ons lichaam. De geestelijke realiteit die we niet kunnen zien is vele malen groter dan wat we kunnen waarnemen. God is Geest, wij zijn óók geest. Wij zijn alleen maar waar te nemen door ons lichaam, net zoals we God alleen konden zien toen Hij van zichzelf een mens maakte in de vorm van Jezus. God functioneert op geestelijk niveau, en onze geest ook.

Welke gastheer kies je?

Door de zonde kunnen we met onze geest niet bij de Geest van God komen. Dáárdoor ervaar je strijd en tegenstrijdigheid in jezelf én bij anderen. Als we niet in geestelijk contact met God staan, dan is onze geestelijke gastheer automatisch de duivel. En zijn enige doel is om van je te stelen, tegen je te liegen en jouw leven te vernietigen. Dit betekent niet dat jij duivels bent, alleen dat je geestelijk gebonden bent aan de plek waar hij heerst. Het is mogelijk om verlost te worden van die geestelijke gebondenheid aan de duivel, en geestelijk in vrijheid te leven.

Onze geest heeft of God of de duivel als gastheer, er is geen andere optie

Now what?

God is niet onzuiver zoals wij, er is geen spoor van onzuiverheid in Hem. Daarom is Hij ook onverenigbaar met die onzuivere kant in ons. Omdat het NIET mogelijk is voor ons mensen om zelf van het kwaad dat in ons zit, af te komen heeft God een mogelijkheid gecreëerd om verlost te worden van de zonde.

Bloed is nodig

Schoonwassing/verlossing van de zonde vroeg (en vraagt) altijd om een bloedoffer. Zo heeft God dat bepaald. Voor de komst van Jezus offerden/slachten de mensen onberispelijke dieren (bijvoorbeeld stieren of lammetjes) om vergeving van God te ontvangen voor hun zonde.

De hoogste prijs werd betaald

Jezus, geboren uit de maagd en verwekt door de Heilige Geest (dit is de Geest van God), werd geboren als een mens zonder zonde. Jezus is God die mens geworden is. Jezus was volledig mens, volledig God.

Jezus was een onberispelijk mens door de afwezigheid van zonde. Daardoor kon Hij – en alleen Hij – geslacht worden als het onberispelijke Lam dat verlossing/schoonwassing van de zonde bracht. God zelf ging dood voor de vergeving van de zonden van de gehele mensheid van alle tijden. Een eenmalig offer.

Vernietiging van de macht

De duivel heeft een grote slag gewonnen door de zonde de wereld in te brengen. God heeft de duivel overwonnen door de macht van de zonde te vernietigen: voor iedereen die gelooft dat Jezus God is, die stierf om ons te redden.

Hij ging dood in onze plaats en werd na 3 dagen tot leven gewekt door de Heilige Geest. Hij heeft daarmee de dood voor ons overwonnen. Zijn bloed wast onze zonde weg, we zijn daardoor volledig zuiver, goedgekeurd en geaccepteerd door God. Door geloof in Hem worden we geestelijk opnieuw geboren: onze geest staat weer in contact met God en we hoeven niet langer een slaaf van de zonde/het kwaad in ons te zijn.

It is all about you

De genade van God houdt in dat Hij de mens wil redden van de komende tweede dood. Dit betekend dat niet alleen je lichaam sterft maar ook geestelijk. Iedereen sterft een lichamelijke dood maar onze geest kán eeuwig door leven. Diegenen die zich bewust afkeren van God en niets met Hem te maken willen hebben, zal Hij niet kunnen redden van de (tweede) dood. Hij wil ons graag redden, maar niet tegen onze wil in. God is liefde en zonder vrije wil is er geen liefde. Daarom hebben wij de vrije wil om onze eigen keuze te maken. God dringt zichzelf hier op aarde niet aan ons op, Hij zal ons na onze lichamelijke dood niet tegen onze zin de hemel in dwingen.

Per direct beschikbaar

Het bloedoffer van Jezus is per direct beschikbaar voor iedereen die het wil ontvangen. Je kunt het niet verdienen. Het is een cadeau waar je niets voor hoeft te doen of hoeft te zijn. Je kunt het alleen maar aannemen. Ik wil met klem benadrukken dat deze redding voor iedereen beschikbaar is: voor man, vrouw, jong, oud, hetero, homo, blank, donker. IEDEREEN is welkom om bij de eeuwige God te komen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk, ook voor jou!

Wat nu?

Als de geestelijke oorlog nieuw voor je is, kan ik mij voorstellen dat dit sprookjesachtig en out of this world klinkt. Toch hoop ik dat er dingen voor jou op zijn plek vallen, over je eigen functioneren bijvoorbeeld, waarom je überhaupt zoiets als egoïsme en boosheid in je hebt. En dat je begrijpt dat er een onzichtbare realiteit is die in oorlogsstaat verkeert, dat we gebonden geboren worden door de zonde en dat Jezus de enige is die ons daarvan kan verlossen en ons over kan brengen van dood naar leven.

God is er niet op uit om opnieuw een slaaf van je te maken, zoals de zonde dat doet. Hij is erop uit om je leven te redden!

Is deze informatie nieuw voor je ga je dan verdiepen in Jezus;

 • download the Chosen-app
 • koop een basisbijbel/nbv bijbel of lees gratis online (begin bij het evangelie van Johannes)
 • check het YouTube-kanaal van David de Vos eens

Spreekt deze blog tot jou en wil je het offer van Jezus aannemen, check dan de “kom tot leven” pagina hoe je dat doet. Het is eenvoudig!

Odette

MEER...