Het evangelie in het kort uitgelegd

Het evangelie in het kort uitgelegd

God heeft de hemel en aarde gemaakt. Als bekroning op zijn werk maakte Hij de mens: Adam en Eva. Zij leefden in een prachtige tuin. God had ze één gebod gegeven: Ze mochten van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. God had ze verteld dat als ze van die boom zouden eten ze onherroepelijk dood zouden gaan.

Adam en Eva hadden van God vrije wil gekregen. Het was dus aan hun of ze dit gebod ook gingen opvolgen of dat ze er voor kozen om toch van de boom te eten. God heeft ons vrije wil gegeven omdat er geen liefde is zonder vrij wil en God is liefde.

Eva wordt door de slang verleidt om toch van de vrucht van die boom te eten en zij verleidt op haar beurt Adam om dit ook te doen. Op dat moment kwam zonde in de wereld. Zonde betekend “niet tot je doel komen”. Adam en Eva konden niet langer in de tuin blijven wonen, er kwam afstand tussen God en de mens vanwege de zonde.

Daarom leven mensen van nature gescheiden van God. Maar dit was niet hoe God het bedacht had. God wilde weer terug naar het begin: Hij wou weer leven in nauwe verbondenheid met ieder mens. Zoals Hij voor de zondeval had gedaan met Adam en Eva. God wandelde met hun door de tuin en ze hadden innig contact. Maar de zonde stond nu in de weg. Om dit op te lossen stuurde God zijn zoon Jezus naar de aarde.

Hij was onschuldig en toch ging Jezus voor onze zonden dood aan het kruis. MAAR na drie dagen stond Hij weer op en daarmee versloeg hij de kracht van de dood. Hij betaalde de prijs die wij anders zouden betalen voor onze zonden. Vanaf dat moment was de weg tussen God en de mensen weer vrij en kan iedereen weer in relatie met God leven.

Iedereen die Jezus aanneemt als degene die de relatie tussen God en hem/haar  heeft hersteld, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven. Zo lang we op aarde zijn komt de Heilige Geest in ons wonen, dat is de geest van God. Dat is ons voorschot op de Hemel en de Heilige Geest zal alle dagen van ons leven met ons samen zijn.

MAAR WACHT, ER IS MEER!!