Het evangelie in het kort uitgelegd

Het evangelie in het kort uitgelegd

The Good News

Om te begrijpen waarom het evangelie good news is, moeten we leren/weten waarom we goed nieuws nodig hebben. Dit hebben we nodig omdat we van nature niet op goede voet met God staan. Omdat te begrijpen gaan we eerst kort terug naar het begin, naar de eerste mens.

 

Wil je dat Odette deze blogpost aan je voorleest? Luister hier

Hang in there als je het niet meteen helemaal begrijpt of veel weerstand voelt tegen wat je leest. Let’s go!

De eerste mens was geestelijk levend geschapen/gemaakt en stond in directe en eeuwige relatie met God. De eerste mens liet zich verleiden om tegen God te kiezen. De achterliggende motivatie om dit te doen was om net zo wijs en machtig als God zelf te worden. Deze keuze wordt de zondeval genoemd. De zondeval is het moment dat behalve goed ook kwaad de wereld in kwam. God had Adam gewaarschuwd dat als hij dezelfde kennis als God zou hebben, hij zeker dood zou gaan.

Het gaat hier dan ook niet over een lichamelijke dood maar om een geestelijke/spirituele dood. Een geestelijke dood is het verlies van contact met God. Sindsdien worden alle kinderen uit Adam en Eva worden geestelijk niet-levend geboren. En dat zijn alle mensen tot op de dag van vandaag, hoe vervelend dit ook klinkt. Daardoor staan we niet in verbinding met God en staan we onder invloed van de zonde.

De uitwerking

Onze geest is continu op zoek naar liefde, vervulling en een verklaring voor ons bestaan. Doordat we zelf niet kunnen fixen dat we geestelijk weer levend worden, zoeken we ons suf om het leven een beetje aangenaam door te komen. Bouwen we op eigen kracht en inzicht een bestaan op.

Door het gebrek aan capaciteit als mens, zijn we niet in staat om een leven te leiden waar we van origine voor gemaakt zijn: eeuwig en levend in relatie met God. En vallen we ten prooi aan burn-out, depressie, eenzaamheid, boosheid, ongelukkig zijn en een overall gevoel van doelloosheid. Er is een blijvende leegte die we zelf niet kunnen vullen. Om die leegte te vullen moeten we weer tot leven komen. Daarvoor moet de verbinding met God moet eerst herstelt worden. Ook om het eeuwige leven te kunnen ontvangen moeten we geestelijk levend worden. Zodat ons lichaam uiteindelijk sterft maar onze ziel blijft leven. De zonde is de kloof tussen mens en God die overbrugt moet worden, maar hoe werkt dat?

De oplossing

God weet dat wij niet in staan zijn om onszelf geestelijk/spiritueel levend te maken. Om dat op te lossen werd God zelf mens in de vorm van Jezus. Jezus is God die mens geworden is.

Jezus was net als Adam spiritueel levend en stond in direct contact met God. Jezus was volledig mens zoals jij en ik, maar dan zondevrij.

 

Romeinen 6:23  “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus”

 

Jezus offerde zich vrijwillig op voor de zonde van de gehele mensheid voor alle tijden. Jezus die vrij was van zonde wérd zonde doordat Hij al onze zonde op zich nam, en stierf daardoor een echte dood. Want de prijs voor de zonde is de dood, een prijs die wij eigenlijk nu al betalen, tenzij we geestelijk levend worden. God legde alle schuld van ons op Jezus (dus op zichzelf), zodat wij eeuwig levend vrij kunnen zijn in Hem.

Wat vertelt deze ultieme daad van liefde ons over het karakter van God?

Dat Hij waanzinnig veel om ons geeft! Hij wil dat het goed met ons gaat, dat we levend zijn en onze liefde met Hem uitwisselen. Jezus werd na Zijn dood door de Heilige Geest (Geest van God) na drie dagen weer levend gemaakt. Daardoor kunnen wij samen met Hem opstaan uit de dood die vanaf onze geboorte ons deel is. Jezus leeft en zo ook iedereen die in Hem gelooft. 

Johannes 10:10  “Ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid”

Doordat Jezus volledig onschuldig was kon alleen Hij de mensheid op deze manier vrijkopen van hun schuld. Iedereen die dit offer accepteert, krijgt het eeuwige leven en zal spiritueel weer levend worden in Hem. We worden dan opnieuw geboren door de Heilige Geest: dezelfde Geest die Jezus tot leven wekte, wekt ons door ons geloof in Jezus ook tot leven. Dan zullen we weer in contact staan met God en zijn al onze zonden voor altijd vergeven. Wanneer we spiritueel levend zijn geworden kunnen we nooit meer spiritueel doodgaan. Want alle zonde is door Jezus betaald met Zijn dood en opstanding. Dus datgene waardoor we spiritueel doodgaan – dat is de zonde – is nu volledig weggenomen.

We hoeven niet gebukt te gaan onder de zonde/duisternis van schaamte, schuld, angst, doelloosheid en dood. We kunnen overgebracht worden van duisternis naar voor altijd leven in het licht.

Evangelie betekent “goed nieuws” en Zijn naam is Jezus!

Odette

Verder lezen & leren

Kom tot Leven 

De eerste 3 hoofdstukken kun je overslaan en verder gaan met “Jezus volgen is vrij van regels”

MEER...

kloik

Let's be email friends

Inspiratie