Het evangelie in het kort uitgelegd

Het evangelie in het kort uitgelegd

The Good News

Om te begrijpen waarom het evangelie good news is, moeten we leren/weten waarom we goed nieuws nodig hebben. Dit hebben we nodig omdat we van nature niet in verbinding staan met God staan. Omdat te begrijpen gaan we eerst kort terug naar het begin, naar de eerste mens.


Hang in there als je het niet meteen helemaal begrijpt of weerstand voelt tegen wat je leest. Let’s go!

De eerste mens was geestelijk levend en stond in directe en eeuwige relatie met God. Fast forward, de eerste mens liet zich verleiden om tegen God te kiezen. De achterliggende motivatie om dit te doen was om net zo alwetend als God zelf te worden. Deze keuze wordt de zondeval genoemd. De zondeval is het moment dat het kwaad de wereld/mens in kwam. God had Adam gewaarschuwd dat als hij dezelfde kennis als God zou hebben, hij zeker dood zou gaan. Niet omdat God hem dan zou doden maar omdat het kwaad onverenigbaar is met God. En God is het leven. Het kwaad zorgt voor een verbroken verbinding met God.

Tweede dood

Het gaat hier dan ook niet over een lichamelijke dood maar om een geestelijke dood. Sindsdien de zondeval worden alle kinderen uit Adam en Eva worden geestelijk niet-levend geboren. En dat zijn alle mensen tot op de dag van vandaag. Daardoor staan we niet in verbinding met God en staan we onder invloed van de zonde. En deze zorgt er voor dat we na onze lichamelijke dood een tweede dood sterven. Onze geest zal doordat God onverenigbaar is met het kwaad in ons dood gaan.

Om het eeuwige leven te kunnen ontvangen moeten we geestelijk levend worden. Zodat ons lichaam uiteindelijk sterft maar onze geest blijft leven. De zonde is de kloof tussen mens en God die overbrugt moet worden, maar hoe werkt dat?

De oplossing

God weet dat wij niet in staan zijn om onszelf geestelijk levend te maken. Om dat op te lossen werd God zelf mens in de vorm van Jezus. Jezus is God die mens geworden is.

Jezus is en was net als Adam geestelijk levend. Jezus is de zoon van God. Jezus was volledig mens zoals jij en ik én volledig God. Geboren uit Maria die zwanger werd dmv de Heilige Geest ( geest van God). Zo werd Jezus mens en had de zonde geen invloed op Hem. Hij werd onberispelijk geboren

 

Romeinen 6:23  “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus”

De overbrugging

Voor de komst van Jezus moesten de mensen onberispelijke dieren offeren om vergeving van God te krijgen voor hun zonde. Dit was iets wat ieder jaar opnieuw moest gebeuren. Dit was dus een tijdelijke oplossing. Jezus (God) kwam zelf naar de aarde om in een blijvende vergeving te voorzien. Zo krijgt ieder mens de kans om voor eens en voor altijd verlost te worden van de zonde die ons dood.

Onberispelijk

Jezus werd zelf het onberispelijke offer voor de zonde van de gehele mensheid voor alle tijden. Jezus die vrij was van zonde wérd zonde doordat Hij al onze zonde op zich nam, en stierf daardoor een echte dood. Hij betaalde de prijs voor onze zonde. Hij ging dood in onze plaats. God legde alle schuld van ons op Jezus (dus op zichzelf), zodat iedereen die in Hem gelooft eeuwig zal leven.

Zijn leven/offer wast ons door geloof in Hem helemaal schoon van de zonde. Door geloof in Hem zijn we voor God nu net zo onberispelijk als Jezus.

Wat vertelt deze ultieme daad van liefde ons over het karakter van God?

Dat Hij waanzinnig veel om ons geeft! Hij wil dat het goed met ons gaat. Jezus werd na Zijn dood door de Heilige Geest (Geest van God) na drie dagen weer levend gemaakt. Daardoor kunnen wij samen met Hem opstaan uit de dood die vanaf onze geboorte ons deel is. Jezus leeft en zo ook iedereen die in Hem gelooft. 

Johannes 10:10  “Ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid”

Iedereen die dit offer accepteert, krijgt het eeuwige leven en zal geestelijk levend worden. We worden dan opnieuw geboren door de Heilige Geest: dezelfde Geest die Jezus tot leven wekte, wekt ons door ons geloof in Jezus ook tot leven. Dan zullen we weer in contact staan met God en zijn al onze zonden voor altijd vergeven.

Evangelie betekent “goed nieuws” en Zijn naam is Jezus!

Odette

Verder lezen & leren

Kom tot Leven 

De eerste 3 hoofdstukken kun je overslaan en verder gaan met “Jezus volgen is vrij van regels”

MEER...