KOM TOT LEVEN

It's all about Jesus

ultieme bevrijding

Heeft iemand die niet leeft (zelf)hulp nodig?

Nee, die heeft leven nodig

Kom tot leven, hoezo? De kern van leven ligt buiten onszelf, het is nu beschikbaar en zonder voorwaarden. Er is een fundament voor jouw leven dat niet afhankelijk is van jouw inspanningen. Hij heet Jezus!

Here we go, let's start

waarom >

gebrek aan leven

uitwerking >

we zoeken ons suf

oplossing >

God wordt zelf de oplossing

Waarom

gebrek aan leven

Om te begrijpen waarom we leven nodig hebben en waarom we dit niet van nature hebben gaan we terug naar het begin, de eerste mens.

De eerste mens was geestelijk levend en daardoor hij stond in directe en eeuwige relatie met God.

 Toch liet Adam zich verleiden om tegen God te kiezen. De achterliggende motivatie om dit te doen was om net zo wijs en machtig als God zelf te worden. Deze keuze wordt de zondeval genoemd. 

God had Adam gewaarschuwd dat als hij kennis zouden hebben van goed en kwaad wat deze verboden vrucht hem gaf, hij zeker dood zal gaan. Na Adam’s verkeerde keuze heeft hij nog heel lang geleefd. 

Hoe kan dat als hij zeker dood zou gaan?

Het gaat hier niet over een lichamelijke dood maar om een geestelijke dood. Een geestelijke dood is verlies van contact met God.

De bijbel leert ons dat God geest is, dus zonder lichaam of vorm. God kan zich alleen verbinden met geestelijk levende mensen. Alle kinderen uit Adam en Eva worden geestelijk dood geboren. En dat zijn alle mensen tot op de dag van vandaag. Daardoor staan we van nature in oppositie tegenover God. Een ander woord daarvoor is “zondig”.

Waarom liet God de zondeval toe?

Hier is geen volledig bevredigend antwoord op te geven. Wat we wel weten is dat de zondeval geen verassing voor Hem was, Hij wist dat het zou gebeuren, en was er op voorbereid met het verlossingsplan.

 NEXT: De uitwerking in ons huidige bestaan 

waarom lukt het ons maar niet?

uitwerking

We zoeken ons suf

De uitwerking van een geestelijk dood/zondig leven is niemand vreemd. Onze geest is continue opzoek naar liefde, vervulling en een verklaring voor ons bestaan. Doordat we zelf niet kunnen fixen dat we geestelijk weer levend worden, zoeken we ons suf om het leven een beetje aangenaam door te komen. Bouwen we op eigen kracht en inzicht een bestaan op. 

Door het gebrek aan capaciteit als mens, zijn we niet in staat om een leven te lijden waar we van origine voor gemaakt zijn, eeuwig en levend in relatie met God. En vallen ten prooi aan burn-out, depressie, eenzaamheid, boosheid, ongelukkig zijn en een overall gevoel van doelloosheid. Er is een blijvende leegte die we zelf niet kunnen vullen. Om die leegte te vullen moeten we weer tot leven komen. Ook om eeuwig te kunnen leven moeten we geestelijk weer levend worden. Zodat ons lichaam uiteindelijk sterft maar onze ziel blijft leven. Maar hoe worden we geestelijk weer levend? 

 

"geen religie maar geloof"

Oplossing

God wordt zelf de oplossing

God weet dat wij niet in staan zijn om onszelf weer geestelijk/spiritueel levend te maken. Om dat op te lossen werd God zelf mens in de vorm van Jezus. Jezus is God mens geworden. 

Jezus was net als Adam spiritueel levend en in direct contact met God. Jezus was volledig mens zoals jij en ik maar dan zonder de last van de zonde.

Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus

Jezus offerde zich vrijwillig op voor de zonde van de gehele mensheid voor alle tijden. Jezus die vrij was van zonde wérd zonde doordat hij al onze zonde op zich nam, en stierf daardoor een echte dood. Want de prijs voor de zonde is de dood, een prijs die wij eigenlijk nu al betalen, tenzij we geestelijk levend worden. God legde alle schuld van ons op Jezus dus op zichzelf. Zodat wij eeuwig levend vrij kunnen zijn in Hem. 

Waarom zou God zichzelf laten kruisigen voor jou en mij?

Uit liefde, het enige wat Hij voor jouw, mij en zichzelf wil is liefde

Is het daarom logisch als we bang zijn voor God?

Jezus werd na zijn dood door God na drie dagen weer levend gemaakt. Daardoor kunnen wij samen met Hem opstaan uit de dood die vanaf onze geboorte ons deel is. Jezus leeft en iedereen die in Hem geloofd.

Johannes 10:10  “Ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid”

Doordat Jezus volledig onschuldig was kon alleen Hij de mensheid op deze manier vrij kopen van hun schuld.

Iedereen die dit geschenk accepteert krijgt het eeuwige leven en zal spiritueel weer levend worden in Hem. Dan zullen we kunnen weer in contact staan met God en al onze zonde zijn voor altijd vergeven. Wanneer we spiritueel levend zijn geworden kunnen we nooit meer spiritueel dood gaan. Want alle zonde is door Jezus betaalt met Zijn dood en opstanding het geen waardoor we spiritueel dood gaan is de zonde en die is nu volledig weggenomen. 

We hoeven niet meer gebukt te gaan onder de zonde/duisternis van schaamte, schuld, angst en doelloosheid. We zijn over gebracht van duisternis naar leven in het licht.

Hoe werkt dat Jezus volgen? En wat heb ik daaraan? Lees verder beneden.

God laat zich zien in drie personen

God de vader, Jezus en de heilige geest deze zijn samen 1!
kom tot leven
kom tot leven
kom tot leven
kom tot leven
kom tot leven

Zíjn initiatief

Jezus volgen is vrij van regels

God initieerde het verlossingsplan met Jezus, terwijl wij gebonden zijn door de zonde en we daardoor in oppositie met God zijn.
Wat kunnen we daar uit concluderen?

Dat God heel veel liefde voor ons heeft! En dat Hij het is die óns zoek en daardoor kunnen we bij Hem komen, door Jezus.

In de tijd vóór Jezus komst gaf God de mens leefregels, o.a. de bekende tien geboden. Maar het was onmogelijk voor ons mensen om ons daaraan te houden.
Waarom gaf God die regels?

De regels ook wel de wet genoemd had als doel om ons bewust van de zonde te maken en onze nood voor Goddelijke hulp. God wil ons redden van de zonde maar dat moeten we wel eerst weten dat we redding nodig hebben.

Hoe weet je of je zondig bent?
Heb je wel eens gelogen, jaloers geweest en onaardige dingen over iemand gezegd? Tuurlijk heb je dat, wie niet! Dat is bewijs van onze zondige natuur, want deze dingen komen niet van God en staan in oppositie met Hem.

Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus

De redding kwam in de vorm van Jezus. Jezus is God mens geworden. Als we willen weten wie God is hoeven we maar naar Jezus te kijken.

Omdat we worden geboren vanuit Adam staan we automatisch onder die regels/wet. Alleen geestelijk levende mensen zijn vrij van de wet. Jezus kwam om deze wet teniet te doen.

Iedereen die in Hem geloofd wordt bevrijd van het juk van de zonde en dus van de wet. En zal eeuwig leven en ontvangt Jezus geest in zich, de Heilige Geest. We zijn dan opnieuw geboren uit de Geest in Jezus. Dus moeten volgers van Jezus/Christenen zich aan bepaalde regels te houden? Nee, We zijn volledig vrij gemaakt door Jezus dood én opstanding. NO MORE RELIGION

whats next

Geen sprookje maar real Life

jezus volgen is messy, de wereld volgen is horror

Hoe werkt dat Jezus volgen?

vrijheid 1 & 2 >

1 ons kader zorgt voor lijden
2 nieuwe identiteit

verbind >

kun je een echte relatie met Hem hebben?

 

tijd >

groeien in geloof

vrijheid 1

onze identiteit zorgt voor lijden

Onze identiteit krijgt zijn definitie door de mensen om ons heen, onze ervaringen en herinneringen. Als we na onze geboorte geen mensen zouden zien en alleen zouden leven, hebben we geen idee van wie we zijn. Dan hebben we geen naam, geen afkomst, geen besef van eigenheid en waarde, geen herinneringen en ervaringen.

Hoe komt dit? Omdat we geestelijk niet levend geboren worden door de zonde van de eerste mens.

Onze huidige identiteit is gebaseerd op een kader. Het is een verzameling van ervaringen en herinneringen uit het verleden waaraan wij ons bestaan en realiteit toetsen, ook wel ego genoemd.

Het probleem met een identiteitsopbouw als deze, is dat als we bijv. een relatief goede start hebben gehad in onze jeugd, ons besef van identiteit meer positief zal zijn dan van een ander die een moeilijke jeugd heeft gehad. Terwijl wij niet de situatie zijn waarin we worden geboren of hoe we groot worden gebracht, zo is wel de uitwerking als we leven vanuit een identiteit gebouwd op dit kader bestaande uit ervaringen en herinneringen.
We gaan ons identificeren met het kader/ego en gaan denken en leven gebaseerd op een illusie.

Hoezo een illusie?
De interpretatie van ervaringen en herinneringen zijn aan het kader/ego gebonden, je kijkt dus met de bril van het kader naar de ervaringen en herinneringen. Zo blijf je in het cirkeltje rond draaien en leeft wie je echt bent in de duisternis.
Daarmee wordt onze echt ik ontkend met alle gevolgen van dien.

Wie we echt zijn heeft niets te maken met situaties en ervaringen. Onze echt ik kan niet worden aangetast door deze dingen, dit omdat onze echte ik met al zijn waarden en talenten al in ons vast ligt vanaf onze schepping/geboorte en dat is onveranderbaar.

NEXT - DEEL 2 : hoe kunnen we los komen van het kader/ego en leven vanuit onze echte identiteit

geest en ziel zijn twee verschillende dingen

vrijheid 2

Een nieuwe identiteit


Wat we nodig hebben om vanuit onze echte ik te leven is verlossing van het kader/ego. We hebben de waarheid nodig over wie we zijn en dat is niet te vinden in ego.
Onthoud, ego is niets meer dan een verzameling van ervaringen en herinneringen uit het verleden waaraan we ons bestaan en realiteit toetsen. Leven vanuit ego is leven in een soort droom staat maar het is meestal niet zo'n toffe droom. Aangezien ego alleen maar bezig is om te overleven, zul je dankzij ego vooral focus op overleving en dus negativiteit hebben.

Om scheiding te kunnen ervaren tussen echte ik en het kader/ego hebben we hulp nodig om de cirkel te doorbreken. Zelf zijn wij hier niet toe in staat. Waarom niet? Omdat we onszelf niet geestelijk levend kunnen maken, omdat de enige reverentie die we hebben het kader/ego is. In onszelf is even kort door de bocht gezegd geen waarheid te vinden.

Een échte identiteit komt van buiten onszelf en die komt van Jezus. En niet als één van de vele keuzes aan identiteiten die de wereld ons aanbied waar we ons aan kunnen spiegelen. Deze identiteit heeft niets te maken met dat wij iets hebben om ons aan te spiegelen of proberen ergens bij te horen. Identiteit in Jezus heeft niets te maken met wat wij doen maar met wat Hij doet. God weet dat we zelf niets kunnen veranderen aan onze huidige identiteit/staat van zijn, daarom doet Hij het voor ons.

Onthoud: God werd zelf de oplossing, Hij ging dood in onze plaats.

Als we kiezen voor Jezus worden we opnieuw geboren in Hem en ontvangen we als teken dat we bij Hem horen de Heilige Geest ( daarover later meer). We worden overgeplaatst van de duisternis van leven vanuit onszelf/ego naar levend worden in Hem.

Hoezo levend in Hem?
Jezus leeft, als je denkt dat Hij niet meer dan een personage uit de bijbel is THINK AGAIN.
Hij is dood gegaan voor onze zonden MAAR Hij is opgestaan. Als we in Hem geloven staan we samen met Hem op uit de (geestelijke) dood en zullen we onderscheid kunnen maken tussen de echte ik en het kader/ego. Hij zal ons denken vernieuwen en we zullen steeds zuiverder worden en daardoor worden verlost van het kader/ego en dus onszelf. Vrijheid is ons deel want in Jezus is geen oordeel meer over ons, in tegenstelling tot het kader/ego die uiteindelijk tot de dood lijdt.

Er wordt niemand van nature geboren met de capaciteit om zelf de scheiding tussen tussen de echte ik in Jezus en kader/ego te maken.

Waarom is alleen de echte ik in Jezus te vinden?
Omdat Hij het leven zelf is, en de echte ik bestaat alleen in het leven. Niet in de geestelijke dood waarin we allemaal worden geboren door Adam.
Jezus is de weg de waarheid en het leven ( John. 14:6). We zijn door en voor Hem gemaakt, daar liggen onze roots, daar ligt onze echte vrijheid, identiteit en leven

Wat is onze identiteit in Hem?
Zijn kind, erfgename, rechtvaardig, heilig, kostbaar, geliefd. en gemaakt voor goed.
Later op deze pagina kun je leren hoe je Jezus kunt aannemen als jouw redder van de dood.

Next: meer over de heilige Geest en verbinden met Jezus terwijl je Hem niet kunt zien

it is finished

verbind

Hoe kun je een relatie hebben met jezus terwijl je hem niet kunt zien


Een relatie met Jezus ontwikkelen gaat via de Heilige Geest. God leeft in christenen door de Heilige Geest. Dit is de Geest van God. De Heilige Geest is een persoon. God laat zich zien in drie personen; God de vader, Jezus de zoon en de heilige Geest deze zijn samen één, ook wel de drie éénheid genoemd. De Geest woont in ons vanaf het moment dat we opnieuw geboren worden in Jezus ( doordat we Hem accepteren) Gods Geest zal ons nooit verlaten, ook niet als we fouten maken.
Onthoud: Jezus heeft voor ons voor alles en altijd betaald met zijn dood en opstanding

De Heilige Geest helpt ons o.a.
*om te bidden,
*bevestigt onze geest we bij God horen
*helpt ons de bijbel te begrijpen
*produceert vruchten in ons leven
*geeft ons kracht

Door de Geest kunnen we ons verbinden met Jezus, Hij is onze metgezel voor het leven. Door Hem uit te nodigen in alle dingen die we meemaken, hulp te vragen en plezier te hebben ontwikkeld een relatie met Hem als vanzelf. Wees niet bang dat Jezus zich aan je opdringt, Hij wacht op jou, altijd, zolang je leeft, de deur staat altijd open. Het gaat Hem om jouw hart, niet om een robot die doet wat Hij zegt. Anders had God ons ook geen vrije wil gegeven. Want er is geen liefde zonder vrije wil. Wij kunnen en mogen wel of niet voor Hem kiezen.
Als je de Geest bezit zul je gaan merken dat je geleid wordt. Net alsof er iemand tegen je zegt hier links daar rechts enz. Je behoud altijd de keuze om zelf te beslissen en als je je durft te laten leiden zul je merken dat alle begeleiding "goed" is. Het is meestal niet wat je zelf bedacht zou hebben maar het is het juiste voor jou op dat moment. Dat betekend niet dat het altijd makkelijk, leuk of populair is.
Je zult groeien en steeds zuiverder worden, je zult wonderlijke dingen meemaken en ontdekken dat je het van Hem moet hebben. Je gaat ontdekken wat echte rust en plezier is.

Waarschuwing: Jezus volgen is messy, uitdagend en geweldig tegelijkertijd!

NEXT: groeien in geloof

Hij groeit ons

ultimate love. Amazing Savior. Prince of peace.
His name is Jesus.

Christian stuff

Het gaat om het hart waarmee je de dingen doet

niets moet, niet hoort, geen regels

Christen dingen

bijbel >

alive and kicking

kerk >

moeten we echt naar de kerk

bidden >

geen opsmuk

Bijbel

De bijbel bestaat uit 66 boeken en is opgedeeld in twee gedeelten. Een deel voor Jezus en een deel na Jezus. Het oude en nieuwe testament genoemd.

De bijbel is een handboek voor het leven. Alle mogelijke vragen die je zou kunnen hebben over het leven vindt je daarin beantwoord.

Om de bijbel te kunnen begrijpen hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig. Die openbaart in ons de teksten op een manier die wij kunnen begrijpen. 

Voor ongelovigen is de bijbel een nietszeggend boek, voor gelovigen is het het levende woord van God.

NEXT: church

moeten we écht naar "de kerk"?

Kerk

De kerk is niet een gebouw maar “de kerk” dat zijn alle Christenen bij elkaar. Alle gelovigen over de hele wereld zijn samen “de kerk”. Of we nu in het gebouw die we de kerk noemen samen zijn of niet. Christenen zijn de kerk.

Moet je naar de kerk ( als in op zondag naar het gebouw) als christen?

Nee! Er zijn hier geen regels voor. Een natuurlijk gevolg van dat iemand in Jezus tot leven is gekomen, is dat er vanzelf de behoefte ontwikkeld wordt om samen te zijn met andere gelovige. Maar dit is zeker niet iets wat we zelf moeten forceren als we er nog niet aan toe zijn. Het is Jezus die in ons werkt niet wijzelf. Zelfgemaakte christenen doen dingen vanuit “dat hoor je te doen als christen” Jezus heeft ons niet vrij gekocht om opnieuw slaven van religie te worden.

Online kerk is ook een optie. Het is een laagdrempelige manier om te kerk shoppen. Veel kerken hebben online church en dat geeft ons ook de mogelijkheid om buiten de grenzen van ons eigen land te gaan. Een kerk vinden waar je je prettig bij voelt kan een hele zoektocht zijn, maar soms moet je paar kikkers kussen voor dat je de prins tegenkomt. 

NEXT: bidden

Bidden kan gewoon tijdens de was opvouwen

bidden

Bidden is o.a. praten met God. We mogen vol zelfvertrouwen naar God gaan bij Hem zullen we altijd liefde, compassie en gunst vinden. ( Hebr. 4:16)

Bidden doen we door middel van de Heilige Geest. Als we in Jezus zijn heeft God ons Zijn Geest gegeven zodat we door de Geest in direct contact met Hem staan. De Heilige Geest helpt ons te bidden voor wat we nodig hebben. Op die manier is het God zelf die voor ons door ons bid. 

Bidden is de manier om relatie met God te hebben en te onder houden. Niet dat God onderhouden hoeft te worden maar wij wel. Het is niet alleen praten maar ook in stilte genieten van Zijn aanwezigheid. Luisteren naar wat Hij ons wil duidelijk maken en opladen. Bidden hoeft niet in dure taal en met je ogen dicht. Bidden kan overal en altijd. Tip: wees gewoon eerlijk, Hij weet toch alles al, vraag om wat je nodig hebt en uit waar je dankbaar voor bent. Er is niets ingewikkelds aan, het is Jezus zelf die zegt, laat alle opsmuk maar achterwege. Just be you!

God is vol goedheid & is geduldig, Hij kent geen afgunst, is niet ijdel of zelfgenoegzaam, God is niet grof of zelfzuchtig, Hij laat zich niet boos maken en beschuldigt ons niet.

Naar 1 Korintiërs 13:4-5

NEXT: NO pressure , geen druk

kom tot leven
kom tot leven
kom tot leven

"no pressure - Het is jouw keuze"

IT'S YOUR CHOICE

een vlinder wordt nooit meer een rups

Als je naar aanleiding van alle info op deze pagina Jezus  wilt accepteren, dan ben je bij deze uitgenodigd dat te doen. In Jezus is totale vergeving van zonde, totale acceptatie en eeuwig leven. 

Verlossing is een gratis cadeau dat je accepteert door geloof in Hem

Dit zou je bijv. kunnen bidden

Heer Jezus, ik heb U nodig. Dank U voor Uw offer, dat U bent gestorven voor mijn zonde en dat U mij eeuwig leven en rechtvaardigheid aanbied. Ik accepteer Uw cadeau. Leert U mij door uw Heilige Geest, uw liefde en gunst kennen en het nieuwe leven dat U mij gegeven heeft. 

Amen

Het nieuwe is gekomen het oude is weg

voor altijd!
kom tot leven

Party Time

Als je dit gebeden hebt, van harte gefeliciteerd!!!

Waarschijnlijk zul je niet meteen verschil merken als je de keuze voor Jezus hebt gemaakt , maar weet dat er nu in de Hemel feest gevierd wordt ( Lukas15:7). Onderstaand verhaal laat dit duidelijk zien.

Iemand had twee zonen, De jongste van de twee zei tegen zijn vader "Vader geef mij het deel van uw bezittingen waar ik recht op heb". De vader verdeelde zijn bezittingen onder de twee zonen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze aan hem.
Toen kwam hij tot zichzelf en dacht; de werknemers van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader terug gaan en zeggen dat ik verkeerde dingen heb gedaan, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandelt u mij als een van uw werknemers.
Hij vertrok meteen naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden met zijn zoon en rende op zijn zoon af, viel hem om de nek en kuste hem.
"Vader" zei de zoon " ik heb verkeerde dingen gedaan, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden". Maar de vader zei tegen zijn werknemers "Haal vlug de mooiste kleding en trek hem die aan, doe hem sieraden om en geef hem nieuwe schoenen. En bereid een feestmaaltijd voor, laten we eten en feestvieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. De vader, zijn werknemers en de zoon vierde feest.

Naar Lukas 15:11-24

Zoals de vader in het verhaal naar zijn losbandige verloren zoon kijkt zo kijkt God ook naar jouw en mij. Feestvierend met uitgestrekte armen en met de beste provisie. Eerst verloren nu gevonden!

NEXT: wat nu, dagelijks leven

now what

Next level

kennis >

kennis geeft vertrouwen

deel >

Jezus volgers Ja, Insta nog even wachten

dagelijks >

enjoy the ride

kennis

Kennis geeft vertrouwen

Er is in het begin heel veel te leren over God , Jezus en de Heilige Geest. Neem je tijd, het is echt niet nodig om de bijbel van voor naar achter te lezen. Baby steps zijn de way to go en laat je vooral leiden door Jezus. Lees iedere dag een klein stukje in de bijbel en bid een keertje .

Kennis gaat vooral over persoonlijke kennis hebben van Jezus, doordat je een relatie met Hem gaat opbouwen. Dit is de ultieme manier van kennis opdoen. Verzamel voor jezelf bewijs van bijv. gebed dat verhoord is of hoe je kijk op situaties en hoe stukje bij beetje je leven verandert.. Schrijf het op! Zo ga je zien dat God aan het werk is in je leven en dat maakt het vertrouwen op Hem makkelijker en vanzelfsprekender. Je leert Hém kennen en je gaat ervaren dat het alles altijd goed is wat van Hem komt.

NEXT: Jezus volgers ja, insta nog even wachten

Alles voor "the gram"

deel

Jezus volgers Ja, instagram nog even wachten

Wanneer je de keuze voor Jezus hebt gemaakt is het goed om deze te delen. Misschien ken je iemand die Jezus al heeft aangenomen, maar je kan ook een email sturen naar Goud Zout. Het is heel fijn als je mensen hebt waar je met vragen terecht kan en die je welkom heten in Gods grote familie.

Een instagram post maken van je nieuwe keuze is af te raden. Hoe enthousiast jij ook bent, zo zit de rest van de wereld misschien niet te wachten op jouw super nieuws. Als nieuw gelovige wil je niet de kans lopen dat jouw kostbare verlossing meteen onderuit gehaald wordt, door negativiteit en onwetendheid van anderen. Je hebt zelf nog genoeg te ontdekken en te leren, geef jezelf daar de tijd voor.

Gevoelens van onzekerheid zijn écht heel normaal, en ook de twijfels of je nu onterft zal worden 😉

NEXT: dagelijksleven

er is niets mis met je

dagelijks

enjoy the ride

In het dagelijks leven zul je niet direct verschil merken. Je identiteit is dan wel van dood naar levend gegaan, maar je emoties, wil en brein zijn daarmee nog niet (meteen) mee verandert. Er is dus niets mis met jou als je als je niet meteen verandering in je leven ziet.

Als je in Jezus levend bent geworden heb je direct de Heilige Geest ontvangen. Dit wordt ook wel de Geest van de waarheid genoemd. Als je voor Jezus hebt gekozen zal God een innerlijke transformatie in je beginnen. God heelt en hersteld, jij mag meewerken aan dit proces van binnen uit, maar God initieert het. Wat jij zelf kan doen is jouw verantwoordelijkheid en wat jij niet zelf kan doet Hij.

Wat kunnen we zelf doen?
Vragen om wat je nodig hebt, vertrouwen, stilte opzoeken, dankbaar zijn en de uitdagingen aangaan. De bijbel bestuderen en bidden.
Als je dit proces toelaat dan zul je steeds minder vanuit kader /ego leven en steeds meer vanuit je nieuwe identiteit.

NEXT: no thanks

No thanks

Weerstand voelen naar God

Is niet raar & heel normaal aangezien we van nature zo geboren worden
kom tot leven

nok nok

kriebel


Nu kan het zijn dat je intern weerstand voelt bij de dingen die je hier gelezen hebt. Trust me, ik voel nog altijd weerstand bij Christenees. Woorden zoals; de kerk, zondigen en geschapen geven mij nog altijd kriebel en is mede de reden dat ik regelmatig engelse mix in mijn schrijven. Maar ook persoonlijke weerstand om te vertrouwen op wat Jezus het beste vind en mijn eigen kader te laten voor wat hij is, is een reis.

Maar dat is niet het belangrijkste, het gaat om Jezus cadeau voor ons.
Tot leven komen en overwinning op de dood.

Weerstand is menselijk, maar bedenk dat je eigen kader/ego je relatie Jezus nog het meest in de weg zit. Niet vanaf Zijn kant maar vanaf jouw kant, keken door jouw (kader) bril.

Als je je nog niet geroepen voelt om Jezus te accepteren, kun je ook aan Hem vragen of Hij je wilt roepen. Hij verstopt zich niet voor je, dat je op deze pagina bent is al een "nok nok" op jouw deur.

NEXT: tip

Tips

The Chosen

Download gratis in de app store of google play store

Goud zout downloads