Hoe maak je prioriteit van jouw leven? De rest kan gestolen worden!


In deze blog

  • Wat is de ultieme prioriteit?
  • Wat heeft dat met jou te maken?

 

Om van jezelf een prioriteit te kunnen maken is het goed om te kijken naar wat Gods prioriteit is. God is de maker van alles, maar echt lekker gaat het niet in de wereld! Wat is Gods prioriteit eigenlijk?

Maar hoe slecht het ook gaat in de wereld, God heeft maar één prioriteit: jouw leven. De rest – dat is de wereld – kan God gestolen worden. God leeft voor altijd en díe God is op zoek naar jou om je Zijn eeuwige leven aan te bieden. De wereld is al gestolen (door de duivel), en daar zal niets van overblijven, maar jou wil Hij redden. Dáárom ben jij Zijn prioriteit!

 Zorgt God dan voor al die ellende in de wereld?

Nee, maar Hij gebruikt de ellende wel. Want een verzachting van het hart door moeilijke omstandigheden zal ons meer ontvankelijk maken voor Gods liefde.

Leer het grote plaatje zien

In de tijd van Jezus dachten de mensen dat Hij kwam om hun te verlossen van de onderdrukking van de Romeinen. Daar kwam Hij niet voor, Hij had een hogere prioriteit: Hij kwam om de mensen van iets veel dodelijkers te verlossen… de zonde.

Dáárom ben jij Zijn prioriteit!

The big picture is dat het leven op aarde is uitgeleverd aan doelloosheid en uiteindelijk de dood. Dit komt door de zondeval. De duivel wilde ons doden, maar Jezus heeft hem overwonnen door vrijwillig op te draaien voor de zonde van de gehele mensheid. Iedereen die in Jezus gelooft is na onze lichamelijke dood verzekerd van de Hemel als eindbestemming en hoeft niet bang te zijn voor een eeuwig leven zonder God.

Wat heeft Gods prioriteit met jou te maken?

Ik begrijp dat dit een heftig bericht is en dat het weerstand kan oproepen. Het zit zo: God is onverenigbaar met het ‘kwaad-deel’ in ons dat is veroorzaakt door de zondeval. Maar willen we naar de Hemel als we dood gaan, dan staat dit ‘kwaad-deel’ ons in de weg om bij God te komen. God is alleen verenigbaar met alles wat volledig zuiver is. Daarom kwam Jezus, volledig zuiver, om deze blokkade weg te nemen. Jezus biedt ons dus een uitweg uit de dood/de hel. Dít is the BIG picture, en daarom ben jíj Zijn prioriteit!

Johannes 10:10 “Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”

De dief is de duivel, de ‘Ik’ is Jezus. Jezus = God mens geworden

Hoe zou het voor jou zijn als je kunt leven vanuit: “ja, het leven is nu pittig, maar het komt goed met mij.” Dan heb je vrijheid en hoop. Jezus bewerkt dat in ons. Je hoeft geen angst te hebben voor de dood, want er is een ultiem vangnet voor de toekomst. En in de tijd dat we hier nog op aarde zijn en het leven het ons soms flink lastig maakt, is ook daar de reddende kracht van Jezus. Door geloof in Hem zijn we bevrijd van de dood en worden we verrijkt door Gods Geest die in ons komt wonen. Op die manier houdt God ons veilig en beschermd.

Zijn Gods prioriteiten zuiver?

Het is goed om te beseffen dat God ons niet nodig heeft. Er valt door ons niets toe te voegen aan Hem. God IS. Hij is volledig zelfredzaam. Maar Hij kiest ons en Zijn redding is van ons als we willen.

Exodus 3:14 Ik heet, IK BEN, IK ZAL ER ZIJN.

God initieert alles, maar het aanbod van redding is geheel vrijwillig aan te nemen, of niet. Het maakt voor God niet uit of je wel of niet in Hem gelooft om van je te houden. God zorgt nu ook voor je, ook al erken je Hem misschien niet. Is het toeval dat je deze blog leest?! Of is het God die jou wil laten weten dat Hij je ziet en Zijn redding aan jou aanbiedt? Wist je al dat jij Gods prioriteit bent?

Het gaat om jou!

Als jij Gods prioriteit bent, hoe belangrijk ben jij dan wel niet! Maak prioriteit van jouw leven en wees verzekerd van een eeuwige eindbestemming in de Hemel. Geloof in Jezus is nodig om bevrijd te worden van de blokkade tussen jou en God. Maak aanspraak op Jezus’ redding: ontvang overwinning op de dood en ontvang Zijn leven.

Odette

 

 

 

 

 

 

MEER...