Voel jij je verloren? De oplossing is dichterbij dan je denkt!

voel jij je verloren, Jezus kan je helpen

In deze blog:

  • Waarom voelen we ons verloren?
  • Hoe kan dat opgelost worden?

 

Wil je dat Odette deze blogpost aan je voorleest? Luister hier

Voel jij je verloren?

Zeg eens eerlijk, voel jij je verloren? Is dat waarom je doorklikte naar deze blog? Zolang het leven maar doordendert voel je die leegte niet zo. Maar dan zijn er die momenten dat je alleen bent en stilstaat bij je leven (het liefst zo kort mogelijk, want erg prettig voelt dat niet). En moedig ga je weer door, maar eigenlijk weet je niet zo goed wat je aan het doen bent en waar je naar onderweg bent. Geen schande hoor, je bent niet alleen.

 

Ik las laatst met mijn zoon een verhaaltje. Het ging over een jongetje die een bootje had gemaakt. Hij ging naar de waterkant en speelde met zijn zelfgemaakte boot, maar hij raakte zijn bootje door de wind kwijt. Een paar weken later zag hij zijn bootje te koop staan op een rommelmarkt. Hij kocht het terug voor een flink bedrag. Hij had het gemaakt, hij had het verloren en hij kocht wat van hem was terug voor een flinke prijs.

Zo is het precies met ons mensen. We zijn gemaakt, raakten verloren en zijn teruggekocht.

 

Hoe raakten we verloren?

De belangrijkste reden dat mensen zich verloren voelen is omdat ze geen verbinding met God hebben. Net als het bootje uit het verhaal zijn we verloren geraakt, dit komt door de zondeval. Vanaf dat moment werd iedereen met goed en kwaad in zich geboren, geen uitzonderingen.

Daardoor zijn we los komen te staan van God. Daardoor wordt iedereen niet geestelijk levend geboren en daardoor voelen we ons verloren. De prijs die iedereen moet betalen voor de zonde is dat we doodgaan. Maar God heeft een beter plan.

No thanks

Wat nou als je niet teruggekocht wilt worden? Veel mensen willen niet in Jezus geloven, zonder dat ze eigenlijk weten waar ze nee tegen zeggen en wat de consequenties hiervan zijn. De zonde (het kwaad in ons) is onverenigbaar met God. Daarom blijft/gaat iedereen die niet in Jezus gelooft verloren (Johannes 3:18).
God wil ons redden van de zonde.

Hoezo zondig?

Je zou je kunnen afvragen of je wel zondig bent (wat is het eigenlijk een stom woord “zondig” 😊, maar ja, zo noemen we het nou eenmaal). Dat is heel begrijpelijk, want voor de meeste mensen geldt dat ze aardig zijn, we hebben onze naasten lief en leven naar eer en geweten. Dat is natuurlijk super. Maar het gaat om het deel in ons dat niet zo super is.

Het feit dat we kennis hebben van goed en kwaad, dus dat we negatieve emoties kunnen hebben en daarnaar handelen, is een teken van de zonde. Afgunst, boosheid, roddelen etc. behoren tot zonden.

Voor God staat roddelen in hetzelfde lijstje als doodslag. De ene zonde is niet erger dan de andere. God is niet geschokt van jouw zonde, Hij wil je graag vergeven.

Voorbeeld

Als je bijvoorbeeld lust op iemand die niet jouw partner is, heb je in je hart al overspel gepleegd. Dat is heftig hè, want het lijkt zo’n onschuldig iets, we hebben allemaal wel eens de gedachte van ‘wow die is aantrekkelijk!’.

Het toont aan hoe onverenigbaar God is met alles wat niet zuiver is. Ik hoop niet dat de moed je nu in de schoenen zakt, maar dat je gaat inzien dat het onmogelijk is voor ons mensen om niet te zondigen. En dat we hulp van Jezus nodig hebben om daarvan verlost te worden.

Herken je de interne worsteling?

In het bijbelboek Romeinen hoofdstuk 7 staat heel mooi beschreven hoe de macht van de zonde ons beïnvloedt en hoe we daar zelf geen invloed op kunnen uitoefenen.

Romeinen 7:15-26

“Ik (Paulus) begrijp zelf niet wat ik aan het doen ben. Want ik doe niet wat ik zou willen doen. Maar ik doe juist dat wat ik niet wil doen omdat het slecht is. Als ik dus doe wat ik niet wil doen, geef ik toe dat Gods wet gelijk heeft en goed is.

Maar dan ben ik het dus niet zelf, die verkeerde dingen doet. Maar het kwaad in mij doet dat. Want ik weet dat in mijzelf( en dan bedoel ik mijn ‘oude’ ik) niets goeds woont. Want ik wil het goede wel doen, maar het lukt me niet.

Want ik doe niet het goede dat ik zou willen doen, maar juist het slechte dat ik niet wil doen. Als ik nu juist doe wat ik niet wil, dan komt dat niet door mijzelf, maar door het kwaad dat in mij zit. En zo gaat het altijd: als ik het goede wil doen, zorgt het kwaad in mij ervoor dat ik het slechte doe.

Want met mijn geest en verstand wil ik graag doen wat de wet van God vraagt. Maar mijn ‘ik’ strijdt tegen mijn verstand en wil andere dingen doen. Zo word ik een gevangene van het kwaad dat in mij zit. Wat een vreselijke toestand!

Wie kan mij bevrijden van dit ‘ik’ waar het kwaad in woont dat mij doodt? Prijs God: Jezus Christus! Het zit dus zo: met mijn geest en verstand wil ik graag gehoorzaam zijn aan de wet van God. Maar mijn ‘ik’ gehoorzaamt aan ‘de wet van het kwaad’.”

Het ligt dus niet aan jouw

Is het een feest van herkenning? Is dit niet hetgeen waar iedereen mee worstelt. Hoe vaak wil jij wel het juiste doen, maar lukt het je niet?

Dit ligt dus niet aan jou, dit komt doordat we onder invloed van de zonde zijn. Deze worsteling met de slechte kant in ons gaat niet helemaal weg zolang we op aarde leven.

Maar door Jezus kunnen we deze tegenstrijdigheid in ons wel steeds overwinnen. Dat belooft God ons.

Je verloren voelen kan jouw ticket zijn om gevonden te worden

 

Wat betekent dat voor jou?

De betaling voor ons leven is voldaan met Jezus’ kruisiging en opstanding. Het enige wat God vraagt, is dat je gelooft in Jezus’ leven, dood en opstanding.

Als je vanuit je hart daarin gelooft is jouw verbinding met God volledig hersteld. Je bent nu opnieuw geboren vanuit Gods Geest. Als we in Jezus geloven accepteren we Hem aan het hoofd van ons leven. We keren ons af van de ‘oude ik’ en trekken onze nieuwe identiteit aan. Eerst was je verloren, nu ben je gevonden.

Dit wordt jouw nieuwe identiteit door wedergeboorte uit Gods Geest:

  • Je bent een kind van God
  • Zijn erfgename
  • Heilig
  • Je hebt het eeuwige leven

 

2 Korintiërs 5:17

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”

Conclusie: je hoeft je niet verloren te blijven voelen. Als jij je nu verloren voelt, kan dat je leven redden.

Go for it!

Bij de meeste mensen werkt het zo: als er geen noodzaak voor Jezus is zullen ze Hem niet willen accepteren. Als het leven super is (de Bijbel omschrijft dat als “als je rijk bent”), is het moeilijk voor ons mensen om bij God te komen, want er is dan geen noodzaak voor hulp.

Lucas 18:5

“Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan”

Dus als jij kan voelen dat je verloren bent is dat juist super (hoe naar het ook is als je er middenin zit, I know). Zet jezelf open en leer Jezus kennen, je kunt alleen maar winnen.

 

Odette

Meer info over Jezus & hoe je Hem kunt aannemen als jouw terugkoper.

MEER...